TXTLater – an all in one BlackBerry SMS, E-mail & Call scheduler

Posted on Updated on


Chương trình đặt lịch để gửi tin nhắn SMS, gửi email hay thực hiện cuộc gọi rất hay của DbyDx.
Trang chủ của nó đây: http://www.txtlater.com/ProductPage.aspx

– Nó cho phép đặt lịch gửi vào 1 thời điểm bất kỳ, và có thể đặt lịch lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.
– Phần mềm này được tích hợp với Contacts, Calendar và với Messages của BB, cho phép bạn đặt lịch ngay trong các ứng dụng đó.
– Cho phép sửa, xoá hoặc đặt lịch lại những SMS, Email hoặc Call đã đặt trước đó, vì tất cả những cái đó đều được lưu trong History của phần mềm này.

TXTLater được dùng khi:
– Bạn muốn gửi một lời chúc mừng sinh nhật hay 1 dịp kỷ niệm của ai đó mà không sợ bị quên.
– Bạn muốn gửi SMS hay email tới những đối tác/bạn bè ở USA hay Europe mà không muốn đánh thức họ dậy, đặt lịch để chương trình sẽ gửi vào thời điểm mà họ đã ngủ dậy.
– Muốn gọi một cuộc điện thoại quan trọng trong tương lai và đảm bảo là mình không bị quên.
– Muốn gửi một lịch hẹn (calendar) để nhắc nhở ai đó, VD: gửi cho những người tham gia cuộc họp sắp tới 1 tin nhắn khoảng 2h trước thời điểm diễn ra cuộc họp đó.
– v.v…v.v

Một số hình ảnh:

BlackBerry OS 4.2.1 or later
Download bản full ở dưới nhé (no serial required)

Advertisements

MatrixFeeds – An impressive RSS Feed Collection on Blackberry

Posted on Updated on


Matrix falling code app that displays RSS feeds in each stream.

– Internet Connection/Data Plan required!

Features:

-Individual RSS items displayed in each falling code stream
-RSS feeds downloaded seamlessly in the backgrounds
-Default Reuters News feeds
Additional Features with Purchase:
-Add custom RSS Feeds such as secured Twitter feeds, CrackBerry Blogs, Digg, etc.
-Change the stream color and size of each feed
-Option to Launch when a Charger is connected.
-Basic Authentication for Secured feeds supported

===========Translate into Vietnamese============
Hiển thị nội dung của các RSS feeds trên 1 Matrix rất ấn tượng.

– Yêu cầu BB phải có kết nối Internet

Tính năng:

-Mỗi mục trong RSS được hiển thị trong 1 cột của ma trận (falling stream)
-Các RSS Feed được tải về tự động và hiển thị ngay trên matrix
-Nguồn mặc định là từ Reuters News
Các tính năng bổ sung với khi activate lên bản Full:
-Thêm RSS Feeds tùy chọn như Twitter, CrackBerry Blog, vnexpress.net, vietnamnet, … vv
-Thay đổi màu sắc dòng và kích thước của mỗi feed
-Tùy chọn tự chạy khi cắm sạc (làm ScreenSaver cũng rất hay).
-Hỗ trợ lấy RSS Feed từ các trang bắt login.

Thêm RSSFeed của Vnexpress:
Nhấn nút chùm dâu, sau đó chọn nút Add New và nhập vào các thông số như màn hình sau.
null
Nhấn nút Save Entry
Ra màn hình ma trận, di chuyển và nhấn chuột để đọc RSS của vnexpress
null

Video

Download software:
for OS 4.2+ (4.2,4.3,4.5,4.6,4.7)
for OS 5.0+ (5.0 non-touch and touch)

Màn hình Engineering (Engineering screen) của BB

Posted on Updated on


Đây là một màn hình ẩn rất thú vị của RIM, để sử dụng được thì cần có mã để kích hoạt.
Thực hiện như sau để kích hoạt màn hình này:
1. Tại màn hình chính (Home screen), nhấn tổ hợp phím Alt+EACE hoặc Alt+aA+H (Trên Storm2 => Giữ phím ngắt cuộc gọi (end call) và nhấn hai góc trên của màn hình theo thứ tự: trái -> phải -> trái -> phải), sẽ xuất hiện màn hình Help me! như sau:
Image
Dựa trên các thông tin về App Version, PIN, Uptime để tạo key kích hoạt màn hình Engineering.

Cách tạo key: Vẫn để nguyên màn hình Help Me đó, vào trang web sau (có thể dùng luôn Browser của BB)
==> http://vnbb.tk/escreen.php

Image

Điền đúng thông tin đọc được từ màn hình Help Me vào và nhấn nút Generate, sẽ được màn hình sau:
Image

Dùng 1 trong số 5 key đó (tuỳ khoảng thời gian bạn muốn màn hình EScreen tồn tại), quay lại màn hình Help me, gõ 8 ký tự đó và.
Note: khi gõ nó sẽ không hiện gì trên màn hình, nhưng kệ nó, cứ gõ đủ 8 ký tự key đó xong là sẽ xuất hiện màn hình escreen như sau:
Image
Và từ bây giờ, mỗi khi bạn nhấn Alt+EACE hay Alt+Shift+H thì màn hình Engineering sẽ xuất hiện. Đến khi nào hết hạn (duration khi bạn tạo key) thì sẽ quay trở lại màn hình Help Me ban đầu.

================================================== ======
Phần tiếp theo là tổng hợp một số thứ hay hay về EScreen này

1. Processes management: Như Task Manager trên Windows, có thể kill process
==> Mở EScreen -> Java VM Engineering Screens -> Processes

2. Không cho Sạc khi cắm BB với máy tính: Trước khi cắm vào máy tính, làm như sau:
==> Mở EScreen -> OS Engineering Screens -> Battery -> Battery Charging Screen. Nhấn Menu, chọn Force Discharge
Khi nào muốn sạc lại thì lại làm như trên và chọn Normal USB Operation

Ở đó nó có 5 mục liên quan đến sạc
Normal USB Operation: chế độ bình thường, chọn chế độ này để sạc pin.
Force Discharge: không cho sạc, kể cả khi cắm vào cổng USB hay nguồn điện AC.
Force USB 100: giả lập đang cắm sạc vào cổng USB 1.0 (charge rate 100).
Force USB 500: giả lập đang cắm sạc vào cổng USB 2.0 (charge rate 500).
Force AC: giả lập đang cắm sạc đang cắm sạc vào nguồn điện AC.

3. Khắc phục lỗi máy tính không nhận BB như 1 ổ USB.
==> Mở EScreen -> vào mục OS Engineering Screens -> USB -> USB Port Info
Nếu thấy mục Mass Storage (MS) là Disable thì nhấn Menu, chọn Toggle MS, nó sẽ Enable mục Mass Storage lên. Thế là xong.

4. Khắc phục lỗi của Bold AT&T mà không chọn được 3G only :

Vào EScreen, chọn Mobile Network Engineering Screens -> PLMN Selection …
– Đặt Selection Mode là Manual.
– Muốn dùng 3G only: chọn Disable RAT_GERAN
– Muốn dùng 2G only: chọn Disable RAT_UTRAN
– Dùng 2G & 3G thì enable cả 2: RAT_GERAN + RAT_UTRAN

5. Giải phóng bộ nhớ
– Vào EScreen -> JVM Engineering Screens
+ Giải phóng RAM: vào RAM Usage, nhấn menu chọn Full GC (hoặc Thorough GC) – GC: Garbage Collector
+ Giải phóng Flash Memory: vào Flash Usage, nhấn menu chọn Full GC (hoặc Thorough GC)
+ Giải phóng một số thứ linh tinh khác: vào Object Usage, nhấn menu chọn Full GC (hoặc Thorough GC)

6. Chế độ Auto-Answer: bật chế độ này lên là khi có cuộc gọi đến, Black Berry tự bắt máy ngay lập tức, không hề có chuông. Thích hợp cho trường hợp xử lý những thằng nháy máy đểu :)
==> Vào màn hình EScreen -> Mobile Network Engineering Screens -> Utilities… -> Auto-Answer Mode… Nhấn menu chọn: Enable Auto-Answer
Note: xử lý xong thằng nháy máy thì lại disable đi nhé, nếu không là dễ gặp tai nạn lắm đó ;)

… sẽ cập nhật dần dần  :) 

vnbbJar2Cod – Convert JAR to COD + JAD + ALX

Posted on Updated on


A small utility based on rapc, convert JAR file to CODs + JAD + ALX files.

Now, this utility has been integrated in vnbbUtils v1.2.2.1

Lạc vừng cho BB (update vnbbKG v2.0)

Posted on Updated on


vnbbKG v2.0 Tạo key của các phần mềm cho BB sau:

 • AddOnis
 • BerryBuzz 2.x
 • BerryWeather 1.x
 • BerryPopUp
 • BerryScroll
 • BerrySilent
 • SmartAlert
 • Blink
 • FancyChar
 • MeterBerry
 • IntelliLauncher
 • QuickLaunch
 • QuickPull Pro
 • TiggitMail
 • ProfilerPro v1
 • Fake Call v2
 • Wifi File Transfer
 • SafeBox 0.0.3
 • CameraToGo
 • TinyAlarm

Update (28/05/2010): Version 2.0

PayPal - The safer, easier way to pay online!

Tiggit Mail – The best mail client for Blackberry

Posted on Updated on


Trang chủ của Tiggit Mail: http://www.tiggit.com

Use tiggit mail to access all your internet email accounts on your personal or corporate Blackberry, without needing to pay costly BlackBerry tariffs.

 • Avoid high BlackBerry tariffs and sign up for a data package only
 • Manage numerous accounts, keep each separate and decide which folders to download
 • Enjoy HTML email properly displayed, with all images downloaded on demand
 • Store your email on the internal SD Media Card increasing mail storage space and flexibility
 • Download attachments from your internet mail and store them on your handheld. Documents To Go users can immediately view power point, excel and word files.
 • Create messages with attachments from your handheld – take a picture with your BlackBerry camera and email it right away from your internet mail
 • access your email from WiFi networks, avoiding mobile network charges and enjoying higher performance
 • Add personal mails to your work BlackBerry – keep them private and maintain the corporate environment

tiggit mail is an IMAP, POP3 and SMTP client for BlackBerry. It allows access to major internet and email service providers such as AOL, Google Mail, mac.com and Yahoo! mail. tiggit mail is suitable for most BlackBerry handhelds, and works on both corporate and personal devices.

Một số Tips khi dùng PM này:

1. Không nên chọn chế độ view HTML (vì Tiếng Việt Unicode dựng sẵn bị chuyển thành dấu ?): Bỏ chọn các mục sau trong Settings để đọc mail tiếng Việt tốt hơn:

 • renderHTML
 • loadHTMLimages
 • showHTMLfirst

2. Loại bỏ 2 dòng quảng cáo của Tiggit mail ở cuối mail:

bỏ chọn mục sau trong Settings

 • announce (chỉ hỗ trợ khi đã activate Full Licence)

3. Chọn chế độ kết nối Wifi Prefer

Tức là sẽ ưu tiên kết nối qua Wifi nếu có, không có wifi thì sẽ kết nối qua GPRS. Vào Settings, nhấn Menu tiếp và chọn Network, mục useWifi chọn là WiFi & Cellular (nó sẽ ưu tiên Wifi trước).

4. Khi xóa mail, nó có 2 option: xóa trên BB hoặc xóa cả trên BB và Mail Server. Nếu chọn xóa cả trên BB và Mail Server thì sau khi xóa, nhấn Send/Receive tiếp thì nó mới thực hiện xóa trên Server.

5. Nên đặt sendEncoding là UTF-8

6. Và không biết có phải thằng này nó tự convert sang Unicode tổ hợp không mà mình thấy đọc Tiếng Việt rất ngon, chữ  không bị lỗi thành  (mình dùng OS 5.0).

7. Nên check mail qua IMAP (POP3 của nó có vấn đề thì phải)

8. Đặt báo hiệu khi có thư mới

 • Âm báo: đặt trong Profiles
 • Rung, đèn LED: đặt trong Settings của Tiggit Mail. Và nên chọn mục alertUnreadOnly để nó chỉ báo khi mail mới là mail chưa đọc.

9. Có thể lấy địa chỉ mail từ danh bạ để gửi.

 • Tại mục To (hoặc CC, BCC): nhấn Menu, chọn Lookup


10. Big Tip

Để dùng Full:
– Tạo key đơn giản bằng vnbbKG: https://vnbb09.wordpress.com/2010/04/18/key4bb/
– Cài đặt bản 1.1.18.1 (download ở cuối bài), Add Key tạo được ở trên vào -> Full licence.
– Exit TiggitMail. Sau đó có thể upgrade lên bản mới nhất của Tiggit Mail. http://www.tiggit.com/tiggitmail/otachoice.html

Một số hình ảnh cài đặt của tôi:

Vẫn trong Settings, nhấn Menu tiếp để vào phần cài đặt Network

=========

vnbbUtils v1.2.2.1 – Utilities for Blackberry: EScreen Activate, OTA Downloader, JAD/ALX Maker, Screenshot, Screen Streaming, Wipe and Remove IT Policy …

Posted on Updated on


vnbbUtilsVietnamese BlackBerry Utilities, một số tiện ích về Blackberry cho người Việt.

This utility has the following functions:

 • Get information of the BB that connected to your computer (automatically detecting BB is connected/disconnected to/from the computer). Providing this information for OTA Downloader and EScreen Activation code generator. Especially, it help OTA Downloader simulate the environment of your BB to download the suitable version of software with your BB model and ROM version.
 • USB Driver: Install USB Driver for Blackberry. If you have not install BDM yet, Computer can not recognize your BB as an USB Drive. Only click on USB Driver button, that problem have been resolved, BDM free :). This driver is only for USB Drive, not for BB device manager, so if you want using full functions of vnbbUtils, install BDM is required.
 • Set Time: Synchronize system time of your BB with computer
 • Generate code for the Activation of Engineering Screen
 • Take a screenshot of BB Screen and save as a JPG image file on your computer. Create a Video Stream of BB Screen and save as AVI video file (record the activities of BB-screen, video recording in AVI format)
 • Download software for BB from OTA link to your computer. This feature has been improved superior to other OTA Download utilities, allows you to download from the site that check terminal connect to as Google, Opera Mini, mopipocket … Downloaded Softwares are stored in folder vnbb\OTA\App_Name
 • Create ALX file to installed by BDM. Created from JAD file or Cod files that available.
 • Create JAD file to install from SDCard. JAD is created from ALX or Cod files.
 • Convert JAR to COD(s): this feature allow you to convert JAR file to COD & ALX.
 • Load Cod(s): lets you install software from Cod files to BB directly. But I prefer to using Install from JAD
 • Install from JAD: lets you install software on computer to BB from the JAD file easily and quickly. Helping people who using old BB model (do not have memory card) can install software normally without opening BDM.
 • Read system modules installed in the BB then:
 • Save modules. Necessary in case of backup applications or store applications installed directly from your BB Browser to computer.
  Delete unnecessary modules, optimizing memory of your BB. There is a option that allows you choose to delete these modules on computer also.

 • Read the information in the Event Log
 • Delete Event log to release memory.
 • Wipe Device at low-level, this function help you when you want to upgrade OS
 • Factory Reset: remove IT policy.

… …

User guide

1. Tab 1: General Info, show information of the BB that connected to your computer.

This information also helps to OTA Downloader (at Tab 3) will download the correct version of software that suitable for your ROM, if BB is not connected to the computer, you can manually enter the value of the OS Version and Model for OTA Downloader. And that is a special feature of vnbbUtils, simulate the BB to download OTA software, lets you download the correct software version in accordance with BB model and OS version.

2. Tab 2: Generate code to Activate Engineering Screen.

3. Tab 3:

This tab contains the following functions:

3.1 Take a screenshot and save as JPG image file on your computer.

If you have multiple BB connected to your computer, it will capture the screen of the BB which is selected at Tab 1.

You can create a video streaming by click on play button (triangle), click on Stop button (square) to stop and save video as an AVI file.

3.2 Create ALX/JAD file from COD files (or convert JAD <-> ALX).

In this section, click the button [Add. COD files] to add the cod files (can select multiple files at one). Can obtain information about the COD files and other information from the JAD file by choosing [Add from JAD].

Support Drag and Drop files from Windows Explorer to files list box. If drag-drop the JAD file into, it will create ALX file and vs, drag-drop the ALX file to create a JAD file.

At Save as box, if file name extension is .jad then JAD file will be created and if file name extension is .alx then ALX file will be created. It’s very flexible.

Convert JAR to COD:

3.3 OTA Downloader : Download the application from the OTA link.
This feature is also a number of tools and support, but in vnbbUtils, it was improved to support download better.
With OTA download sites such as Google, Mobipocket … they will check to see you’re using what BB model and ROM version then give you the right link that suitable with your BB, the formerly OTA Download utility will not be performed. But with vnbbUtils, this is all done as you download directly from BB. It will download the correct version for your BB as information on the tab [General Info].

When you do not provide links to JAD file (as shown above), then this utility will take you to the Link of the JAD file.
Eg: download Mobipocket Reader, simply following the path OTA (http://m.mobipocket.com):. Click the Download button, the screen will appear.

Then, click on the link on the screen or you can open the Combo Box (Choose the Next URL here) and choose an appropriate link for OTA Downloader continue download for you.

This is the screen after you click on the link above, Storm/9500 Blackberry:

So, if you do not remember exactly the OTA Link, with this utility, you can download as usual. Same as you do directly on the BB Browser.
And after the download is completed, it automatically create ALX file so that you can install by BDM.

3.4 Install from JAD.
Click button [Install from JAD]

3.5 Read System Modules
Read information about the modules installed in the BB and divided into two groups and arranged by ABC for easy tracking.

Applications of third party

RIM Modules

In order to Save or Remove modules, just click on checkbox next by module name or press and hold Shift, Ctrl then click on module name. You can select multiple modules as shown above.
– Click Save button, the module is marked to be saved in folder vnbb\AppBkup
– When removal, always save a backup into vnbb\AppBkup. If you remove RIM modules, there is an option “Delete on the computer also”, check this box that the modules are deleted on both BB and computer (in RIM OS Install folder) and automatically create a JAD file in format “backup_YYYYMMDD_HHMISS.jad” and saved in vnbb\AppBkup too. You can restore those modules by Install from JAD function.

====================
Changed logs

===25/05/2010===Update version 1.2.2.1===
– Fixed a bug of Read System Modules

===24/05/2010===Update version 1.2.2===
– New feature: convert JAR to Cod(s)

===08/05/2010===Update version 1.2.1===
– Fixed bug when create video stream.