Utilities

SMSFILTER v5.0 FULL NONEEDKEY @ BBVietnam

Posted on


Hình ảnh

Phần mềm đã quá quen thuộc với BBer. Các bản trước version 4.2 về trước có thể dùng winhex để lấy k@y. Nhưng từ ver 4.2 thì không thể hex được vì active online, và mấy bản cũ thì không hỗ trợ OS 6.0. May thay, đã có bản FULL.NONEEDKEY full support OS 6.0 ;;)

Chức năng chính:
– Lọc SMS không mong muốn.
– Tin nhắn SMS từ địa chỉ liên lạc trong danh sách đen sẽ không xuất hiện trong trình xem tin nhắn SMS bình thường.
– Tự động xóa khi khi thư mục SMS đen đầy.

 

SMS Filter for OS 5.0.0
Storm and Storm2 SupportedThe WORLD’S FIRST BlackBerry SMS Filter Application.

There are many call, email filtering applications out there. This is the ONLY application that filters out SMS from a BLACKLIST.

NO MORE MONTHLY SUBSCRIPTION
If you are paying monthly subscription to the Telecommunications Provider, this is THE APPLICATION for you. GET IT NOW.

NO MORE SPAM SMS
If you are receiving SPAM SMS, this application can filter out the SPAM SMS.

FILTERING UNWANTED SMS
SMS from blacklisted contacts will not appear in normal SMS viewer.
Filtered SMS are accessible from the application. Filtered SMS will auto purge when folder is full.

Installation Instruction:

The application will check for permission, save the permission.
Go to options, the status, note down your BlackBerry PIN.
Enter your email and BlackBerry PIN, and click Buy Now. A registration k@y will be sent to your via email.
On your blackberry, click on the SMS Filter Application icon, press the menu button, select Register and enter the registration k@y receive from email to activate full version.

Please read HELP on how to use the application.

Download FULL version => bbvietnam.com

Advertisements

xContact – Easy Contacts Manage v3.2 by VikySoft

Posted on


Hình ảnhxContact – Easy Contacts Manage

Version: 3.2
Vendor: VikySoft
Support: Blackberry OS 4.7 +

Description
xContact bring you the features you need most with Contacts manage.

* Add any number to existing/new Contact
* Add SMS sender to existing/new Contact
* Quote a Contact’s info when writing a message

xContact is very easy to use, it’s always on the menu when you need it. All you need is click, click and done.

When you get a friend’s new number, you need to save it to your Contacts. You can use xContact right on menu, select his/her name and done. You can choose to save the number to a existing Contact or create a new Contact.

If you get a SMS from a new number, you need to save it to your Contacts. Easily as before, you can use xContact right in the menu.

When asked about a Contact’s number or email, you can reply and find xContact on the menu. Select a name and insert the infomation you need. This feature also works on other apps. your Calendar, Task, Memo and almost anywhere you writing something.

Get xContact now and make your Contacts easy to manage. If you need more feature, just contact us.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Download at BBVietnam.com

RunningIcon v1.0.1 – Hiển thị số chương trình đang chạy ngầm

Posted on Updated on


Bạn có thường quên thoát các chương trình đang chạy và để nó chạy ngầm không? Bạn có hay quan tâm xem hiện giờ đang có bao nhiêu chương trình đang chạy ngầm trên BB của bạn?
Với RunningIcon, phần mềm mới của hãng ToySoft, khá bé (khoảng 20K), sẽ giúp ta dễ dàng phát hiện có bao nhiêu chương trình đang chạy ngầm.

Bản update 1.0.1 có thêm 1 cái mới là Exclude feature, cho phép loại các ứng dụng hệ thống bắt buộc chạy ngầm như Phone, Mesages, Browser … không tính vào danh sách theo dõi chạy ngầm.

Hỗ trợ OS 4.7 trở lên

Nguồn: bbvietnam.com

TheBirthdayApp – Báo ngày sinh nhật của bạn bè trong danh bạ ( FREE )

Posted on Updated on


Một phần mềm rất hay, nhỏ gọn, sử dụng đơn giản. Chức năng đúng như tên của nó, giúp thông báo ngày sinh nhật của bạn bè, người thân từ thông tin trong danh bạ.

Tác giả nói là nó không chạy nền, chỉ chạy khi cần thông báo sinh nhật ai đó 🙂

Icon là chiếc bánh sinh nhật 🙂

Cài đặt rất đơn giản, chỉ có 3 mục: On hay Off, báo trước bao lâu (1 ngày, 2 ngày, …) và báo vào lúc mấy giờ.

Hỗ trợ từ OS 4.5 trở lên. Và kích thước rất nhỏ, chỉ có 32KB thôi 🙂

Wheel Lock v1.15 – Lock bàn phím cho OS 4.6 trở lên (Full)

Posted on Updated on


Phần mềm này sẽ tự động khoá bàn phím ngay khi màn hình tắt.

Và để cho vui, đỡ nhàm chán, phần mềm này có cách unlock khá hay: lăn track ball (track pad) theo 3 hướng (các hướng này sẽ thay đổi ngẫu nhiên cho mỗi lần unlock). Hoặc có thể unlock nhanh bằng cách nhấn Alt + Call.

– Cho phép chỉ ra các ứng dụng mà khi nó đang chạy WheelLock sẽ không khoá màn hình.
– Không y/cầu password.
– Lăn Track Ball (pad) theo đúng 3 hướng hiện ra trên màn hình.
– Báo rung khi lăn bi không đúng hướng
– Nhấn ‘Alt’ và ‘Call’ để unlock nhanh
– Chỉ hỗ trợ các dòng BB có OS từ 4.6 trở lên và non-touch (không hỗ trợ Storm & Torch)

Do nó chỉ tự động khoá khi màn hình tắt, nên không thể khoá manual được (khoá ngay mà không cần đợi màn hình tắt). Tuy nhiên, có thể kết hợp với ExtraKeys để làm việc này ==> https://vnbb09.wordpress.com/2010/11/08/extrakeys/

Đặt 1 phím convenience của ExtraKeys để Backlight OFF (nên đặt phím Mute) 🙂

Some Screenshots

Facebook Clock v1.0.2 by QuiteSimple [Full Free]

Posted on Updated on


Often loosing track of time when using Facebook?

With “Facebook Clock” you will never face this issue again.

Just click the Menu button and see the clock. Not only facebook, you can see the time by click the menu on any BB applications.

Features:

* * Accessing clock as Facebook menu option
* * Integration with native apps (Calendar, Contacts, etc.)
* * Integration with all third-party apps

Same as Tell me the Time by jeff hunt but it’s smaller, only 4KB.

Bạn thường không theo dõi được thời gian khi sử dụng Facebook?

Với “Facebook Clock” bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với vấn đề này nữa.

Chỉ cần nhấp vào nút Menu và xem đồng hồ.

Không chỉ dành cho facebook, chương trình này tích hợp với tất cả các ứng dụng khác trên BB của bạn, kể cả những ứng dụng có sẵn của RIM như Calendar, Contacts, … hay những ứng dụng của các hãng thứ ba khác.

Nó tương tự như Tell me the Time của jeff hunt mà nhiều người đã biết. Tuy nhiên, kích thước của phần mềm này nhỏ hơn nhiều, chỉ có 4KB.

Support from OS 4.2 and later

Screenshot

xContact 2.0 – Insert Contact Info (Support from OS 4.2 -> 6.0)

Posted on Updated on


With xContact 2.0, you can insert contact info when editing Message, Calendar, Task, Memo and more, in a much improved and well organized way than xContact 1.1. 

Full contact info are included in this upgrade, except the privacy info like birthday, anniversary.

When some friends ask you about another friend’s phone number and email address, when you wan to add a friend’s number in our agenda, when we want to quote a friend’s contact info in a memo, xContact will make this quick, direct and natural: It’s right there on the menu. Click and select, job is done.

No need to enter address book, copy and paste for that many times.

Check screenshots for details.

You can choose to insert Full info or just Phone&Email.

xContact have no icon on homescreen, you can find xContact on the menu when editing SMS or Email.

Features:

* Insert contact info almost everywhere:
-Message
-Calendar
-Task
-Memo
-and More
* Contact info will be well organized like
-Name : A
-Email : abc
-Home: 123
-Work: 456
-Address:~~~
-Web Page:~~~

Với xContact 2.0, bạn có thể chèn thông tin trong danh bạ khi soạn tin nhắn, Calendar, Task, Memo và nhiều hơn nữa, phiên bản 2.0 đã cải thiện nhiều và tổ chức tốt hơn xContact 1.1.
Trong bản nâng cấp này, cho phép chèn đầy đủ thông tin, ngoại trừ các thông tin riêng tư như sinh nhật, ngày kỷ niệm. 

Khi một số người bạn hỏi bạn về số điện thoại và địa chỉ email của một ai đó, khi bạn muốn cho thêm số điện thoại vào trong lịch làm việc, khi muốn trích dẫn thông tin liên hệ của một người bạn nào đó vào bản ghi nhớ (Memo), xContact sẽ giúp bạn làm rất nhanh, Đó là ngay trên trình đơn (menu), Nhấn vào xContact và chọn trong danh bạ => Done.

Không cần phải mất nhiều thao tác như: vào danh bạ, sao chép và dán (paste).

Bạn có thể chọn chèn đầy đủ các thông tin hoặc chỉ có Điện thoại và Email.

xContact không có biểu tượng trên màn hình chính, bạn có thể tìm thấy xContact trên menu khi soạn tin nhắn SMS hoặc Email.

Xem thêm mấy cái hình bên dưới để rõ hơn

Các tính năng:

* Chèn thông tin liên lạc hầu như ở khắp mọi nơi:
-Tin nhắn
-Lịch
-Nhiệm vụ
-Memo
-Và hơn nữa
* Thông tin liên hệ sẽ được tổ chức tốt như
-Tên: A
-Email: abc
-Trang chủ: 123
-Công việc: 456
-Địa chỉ: ~ ~ ~
-Web Page: ~ ~ ~

Support from OS 4.2 -> 6.0

Some screenshots