Entertainment

TheBirthdayApp – Báo ngày sinh nhật của bạn bè trong danh bạ ( FREE )

Posted on Updated on


Một phần mềm rất hay, nhỏ gọn, sử dụng đơn giản. Chức năng đúng như tên của nó, giúp thông báo ngày sinh nhật của bạn bè, người thân từ thông tin trong danh bạ.

Tác giả nói là nó không chạy nền, chỉ chạy khi cần thông báo sinh nhật ai đó 🙂

Icon là chiếc bánh sinh nhật 🙂

Cài đặt rất đơn giản, chỉ có 3 mục: On hay Off, báo trước bao lâu (1 ngày, 2 ngày, …) và báo vào lúc mấy giờ.

Hỗ trợ từ OS 4.5 trở lên. Và kích thước rất nhỏ, chỉ có 32KB thôi 🙂

Advertisements

Home Calendar v1.3 – Calendar icon with exact date on it

Posted on Updated on


Đây là 1 phần mềm mới của VikySoft, khá nhỏ gọn (khoảng 30KB).

Chức năng chính là hiện đúng ngày trong tháng trên icon chương trình, và khi di chuyển đến, nó sẽ hiện lịch làm việc sắp tới (trong vòng 1 tuần). Như hình dưới

Hỗ trợ từ OS 4.6 trở lên. Khi click vào nó sẽ mở default Calendar của BB
Nên khi dùng phần mềm này thì có thể hide calendar của BB đi.

MatrixFeeds – An impressive RSS Feed Collection on Blackberry

Posted on Updated on


Matrix falling code app that displays RSS feeds in each stream.

– Internet Connection/Data Plan required!

Features:

-Individual RSS items displayed in each falling code stream
-RSS feeds downloaded seamlessly in the backgrounds
-Default Reuters News feeds
Additional Features with Purchase:
-Add custom RSS Feeds such as secured Twitter feeds, CrackBerry Blogs, Digg, etc.
-Change the stream color and size of each feed
-Option to Launch when a Charger is connected.
-Basic Authentication for Secured feeds supported

===========Translate into Vietnamese============
Hiển thị nội dung của các RSS feeds trên 1 Matrix rất ấn tượng.

– Yêu cầu BB phải có kết nối Internet

Tính năng:

-Mỗi mục trong RSS được hiển thị trong 1 cột của ma trận (falling stream)
-Các RSS Feed được tải về tự động và hiển thị ngay trên matrix
-Nguồn mặc định là từ Reuters News
Các tính năng bổ sung với khi activate lên bản Full:
-Thêm RSS Feeds tùy chọn như Twitter, CrackBerry Blog, vnexpress.net, vietnamnet, … vv
-Thay đổi màu sắc dòng và kích thước của mỗi feed
-Tùy chọn tự chạy khi cắm sạc (làm ScreenSaver cũng rất hay).
-Hỗ trợ lấy RSS Feed từ các trang bắt login.

Thêm RSSFeed của Vnexpress:
Nhấn nút chùm dâu, sau đó chọn nút Add New và nhập vào các thông số như màn hình sau.
null
Nhấn nút Save Entry
Ra màn hình ma trận, di chuyển và nhấn chuột để đọc RSS của vnexpress
null

Video

Download software:
for OS 4.2+ (4.2,4.3,4.5,4.6,4.7)
for OS 5.0+ (5.0 non-touch and touch)