Facebook Clock v1.0.2 by QuiteSimple [Full Free]

Posted on Updated on


Often loosing track of time when using Facebook?

With “Facebook Clock” you will never face this issue again.

Just click the Menu button and see the clock. Not only facebook, you can see the time by click the menu on any BB applications.

Features:

* * Accessing clock as Facebook menu option
* * Integration with native apps (Calendar, Contacts, etc.)
* * Integration with all third-party apps

Same as Tell me the Time by jeff hunt but it’s smaller, only 4KB.

Bạn thường không theo dõi được thời gian khi sử dụng Facebook?

Với “Facebook Clock” bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với vấn đề này nữa.

Chỉ cần nhấp vào nút Menu và xem đồng hồ.

Không chỉ dành cho facebook, chương trình này tích hợp với tất cả các ứng dụng khác trên BB của bạn, kể cả những ứng dụng có sẵn của RIM như Calendar, Contacts, … hay những ứng dụng của các hãng thứ ba khác.

Nó tương tự như Tell me the Time của jeff hunt mà nhiều người đã biết. Tuy nhiên, kích thước của phần mềm này nhỏ hơn nhiều, chỉ có 4KB.

Support from OS 4.2 and later

Screenshot

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s