QuickText – Send SMS Quickly (Gửi tin nhắn SMS nhanh chóng)

Posted on Updated on


Tired of jumping through hoops just to send a quick SMS text message? Then QuickText is for you. It’s like speed dial for text messaging.

Features:

* Add John to your QuickText list, then simply press “Q” for QuickText and “J” for John. That’s it!
* Storm users, just tap their name!
* Access QuickText by pressing the Q key, a Convenience Key, or simply clicking the QuickText icon. (The Q key requires a full QWERTY keypad, and the “Dial From Home Screen” option set to “No”. Not available on the Storm.)
* Assign a contact to any character on your keypad, including letters, numbers, or symbols.
* Assign any contact from your Address Book with the press of a key.
* Not on your QuickText list? Simply press the SPACE key to choose anyone from your Address Book, or ALT+SPACE to enter the number for a one-time use. (aka. Use Once)
* Need to call instead of text? Just select them and press the Send key. Storm users can just hover over the contact or double-tap to call.
* If you text people daily, then QuickText is a must! Try it for yourself and see!
* Fully Operational 14 Day Trial Period
* QuickText will also work with Beyond160, if installed, so try them both for the ultimate in texting efficiency.

Download:

* for OS 4.2, 4.3, 4.5, 4.6                    * for OS 4.7, 5.0, 6.0

Some screenshot:

Vietnamese:

Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải mất nhiều thao tác mới có thể gửi được 1 tin nhắn SMS? Quicktext giải pháp tuyệt vời dành cho bạn. Nó giống như tính năng quay số nhanh (speed dial) nhưng là để gửi tin nhắn SMS.

Tính năng:

* VD: Thêm David vào danh sách Quicktext của bạn, sau đó chỉ cần nhấn phím “Q” cho Quicktext và “D” cho David. Và như vậy, chỉ với 2 phím bấm, bạn đã có thể soạn thảo tin nhắn cho David được rồi.
* Truy cập Quicktext bằng cách nhấn phím Q, một phím tiện lợi, hoặc chỉ đơn giản là nhấp vào biểu tượng Quicktext. (phím Q đòi hỏi bàn phím full QWERTY, và tùy chọn “Dial from Home Screen” thiết lập để “No”.
* Gán một phím tắt với bất kỳ ký tự nào đó trên bàn phím của bạn, bao gồm cả chữ cái, số, hoặc biểu tượng.
* Không có trong danh sách Quicktext của bạn? Đơn giản chỉ cần bấm phím SPACE để lựa chọn bất cứ ai từ Address Book của bạn, hoặc ALT + SPACE để nhập số cho việc sử dụng 1 lần (use once)
* Nếu muốn Call, thay vì gửi SMS, chỉ cần di chuyển đến người nào đó trong danh sách và nhấn phím Call (Send key).

Phần mềm cho phép dùng thử với đầy đủ tính năng trong vòng 14 ngày.

Advertisements

6 thoughts on “QuickText – Send SMS Quickly (Gửi tin nhắn SMS nhanh chóng)

  tripham017 said:
  10/11/2010 at 9:14 pm

  Nhà bác nhìn pro quá !

  Đang đọc Quick Text… tks!

  tripham017 said:
  11/11/2010 at 3:52 pm

  Chức năng chính là phím tắt trỏ đến 1 contact thường xuyên cần nhắn tin hay điện thoại …
  Shortcut của nó là “Q” – đụng với em SmartMail – nên phải đổi shortcut của SM …

  Đang vọc tiếp! Tks

   vnbb09 responded:
   11/11/2010 at 4:51 pm

   Yes Sir, trỏ đến 1 (hoặc nhiều) contact hay gửi SMS, có thể Call luôn từ danh sách đó.
   Bác cũng giống tôi, đổi thằng SmartMail sang cái khác (đổi SM mail sang R – Receive) 🙂

  tripham017 said:
  11/11/2010 at 3:54 pm

  Đã có version 1.1.3 Build: 95

  Update ngay tren menu

   vnbb09 responded:
   11/11/2010 at 4:53 pm

   Thanks for your information.
   Trên Mobihand nó vẫn chỉ có 1.1.2, bọn đấy cũng lười update nhỉ 🙂

  fatslim said:
  11/11/2010 at 8:42 pm

  hello there。
  may i request this key for pin:210a93cd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s